Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från omsorgsnämnden 21 januari

Nedan följer en sammanfattning från torsdagens sammanträde med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Åtgärdsp​aket
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 om ett åtgärdspaket utifrån det särskilda statsbidrag som ges som stöd till kommuner att hantera den rådande flyktingsituationen. Åtgärdspaketet omfattar inledningsvis 4 miljoner kronor för 2016 och är indelat i olika programområden.

Efter att ha fått information och fört en dialog beslutade omsorgsnämnden att lämna följande synpunkter till kommunstyrelsen:

  • Målgruppen skulle kunna få möjlighet att "prova på" arbete inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, under förutsättning att handledare rekryteras genom medel som Hylte kommun fått inom ramen för regeringens ändringsbudget. Omsorgsnämnden står inför stora pensionsavgångar och det finns stora behov av nya kompetenta medarbetare i verksamheterna.
  • Hylte kommuns Lärcentrum måste utvecklas med möjlighet till utbildningar som är anpassade till målgruppen inom omsorgsområdet.
  • Omsorgsnämndens medarbetare ska få möjlighet till kompetensutveckling (ca 880 000 kr) för att öka kunskaperna och kunna möta kommande insatsbehov med bästa möjliga kvalitet, med anledning av den rådande flyktingsituationen.

Kontakt