Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 21 april

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Resultat och ekonomisk plan 2017-2019
I arbetet med att ta fram en plan för kommunens ekonomi för de kommande tre åren ska nämnderna göra en nuläges- och omvärldsanalys. Omsorgsnämnden begär utifrån analysen utökad ram för 2017-2019 och lyfter fram e- och välfärdsteknik som ett viktigt område för alla kommunens verksamheter. Ärendet skickas nu till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Revisionsrapporter
Omsorgsnämnden tog del av revisorernas granskning av kurser och konferenser och lämnade ett förtydligande svar på granskningen om att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner. Svaren skickas till revisorerna.Kontakt