Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 20 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvaltitet 2016
Omsorgsnämnden ställde sig bakom prognos efter 9 månader.

Synpunkter från anhörigföreningen
Omsorgsnämnden besvarade synpunkter från Hylte anhörigförening.

Reglementen
Omsorgsnämnden ställde sig bakom reglementet för nämnden och kommunala pensionärsrådet och skickar dem vidare till kommunfullmäktige för antagande.


Kontakt