Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 19 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Avgift för trygghetslarm 2017
Omsorgsnämnden föreslog att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av avgiften för trygghetslarm från och med mars 2017. Ärendet skickas nu till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Taxa inom äldreomsorg
Riksdagen har belsutat att ge kommunerna möjlighet att höja sitt avgiftstak för omsorgsavgift. Omsorgsnämnden beslutade att omsorgskontoret ska utreda vilka ekonomiska konsekvenser en eventuell höjning av avgiftstaket får för den enskilde. Utredningen ska redovisas för omsorgsnämnden i augusti.

Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivningen ger information om vilka handlingar som kan finnas i nämndens arkiv och hur arkivet är organiserat. Omsorgsnämnden antog den nya arkivbeskrivningen.


Kontakt