Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 17 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Motionssvar​
Två motioner behandlades på mötet. De handlade om att ordna staket, anpassade utemöbler, odlingar och gångvägar på Sjölunda äldreboende. Omsorgsnämnden föreslog att kommunfullmäktige avslår motionerna.

Val av grupp för äldrefrågor
Efter kommunstyrelsens beslut om den politiska inriktningen för Hylte kommun 2015-2018 ​fick omsorgsnämnden i uppdrag att tillsätta en grupp för äldrefrågor. Gruppen ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras. Omsorgsnämnden tog emot uppdraget och beslutade om gruppens sammansättning.


Kontakt