Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 16 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi /kvalitet 2016
Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig bakom prognos efter 5 månader 2016. Prognosen skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Remiss om förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Omsorgsnämnden svarade även på en remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande riktlinjer för alkoholservering i Hylte kommun.   

Remiss handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018
En annan remiss som besvarades gällde handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Kontakt