Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 15 december

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvaltitet 2016
Omsorgsnämnden ställde sig bakom prognos efter 11 månader.

Resultat- och ekonomisk plan REP 2017-2019/Detaljbudget
Omsorgsnämnden antog detaljbudget för 2017.

Nyckeltal omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden antog nyckeltal för nämnden.

Revidering av riktlinjer för ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen för personer med funktionshinder
Som ett stöd i handläggningen av ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) har omsorgsnämnden beslutat om riktlinjer för handläggningen. En revidering av dessa har gjorts för tillägg med avsnittet om den nya insatsen, vård- och stödsamordning inom socialpsykiatrin.

Begäran om yttrande till inspektionen för vård och omsorg
Omsorgsnämnden lämnade ett yttrande till inspektionen för vård och omsorg.

Information 2017
Omsorgsnämnden informerades om socialstyrelsens undersökning av vad äldre tycker om sin äldreomsorg och det inbrott som inträffat på ett av kommunens särskilda boenden.

Kontakt