Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det att protokollet justerats.

Årsbokslut 2015 Hylte kommun
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Hylte kommun redovisar för 11:e året i rad ett plusresultat. Resultatet för 2015 uppgick till 20,3 miljoner kronor, vilket jämfört med 2014 är en förbättring med 7 miljoner kronor eller 640 kr per invånare.

Administrativ tjänst till omsorgsnämnden
Under de senare åren har kraven från tillsynsmyndigheter skärpts, vilket också innebär ökad arbetsmängd och tidsåtgång. Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden 400 000 kr.

Motionssvar
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att uppmuntra kommunens skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om sitt yrke.

Barn- och ungdomsnämnden som har svarat på motionen anser att det arbete som föreslås i motionen görs på flera olika sätt. Till exempel på Örnaskolans högstadium har man infört Företagsambassadörer, man har haft prao genom elevens val och man har inför företagsskola tillsammans med Ung Företagsamhet.

På andra skolor har man haft medverkanden från det omkringliggande arbetslivet och yrkeslivet eller gjort studiebesök. Vidare har studie- och yrkesvägledare i uppdrag att hålla i information och att arbeta för att stärka eleverna. Då det pågår mycket arbete och där man på olika sätt väljer att ta in företrädare för arbetsliv eller genom studiebesök informera eleverna ser barn- och ungdomsnämnden att det företrädesvis är ett uppdrag som ankommer på skolan att själva hitta former. Det kan naturligtvis vara genom att ha med vårdnadshavare vid enstaka tillfällen men det är en fråga för varje skola att hitta formerna för en allsidig samverkan med arbetslivet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Inkomna motioner
Internetsändningar från KF - Stina Isaksson (SD)
Hundrastplats - Stina Isaksson (SD)
Attraktivt boende - Lennart Ohlsson (C)


Kontakt