Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det att protokollet justerats.

Ny stående punkt
I början av sammanträdet lanserades en ny stående punkt där kommunens revisorer informerar politiker, åhörare och press om sitt arbete.

Ansvar fritidsgårdar
Kommunfullmäktige beslutade att flytta ansvaret för fritidsgårdar från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Motioner
Fem motioner om tiggeri, asyl- och anhöriginvandring, bygglovsbefrielse för nätstationer och rekrytering av dagbarnvårdare behandlades. Samtliga motioner avslogs.

Kontakt