Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det har justerats. 

I början av sammanträdet delas det ut 2015 års priser till engagerade kommuninvånare. Kulturpriset får Evelina Håkansson och Judith Etzold, miljöpriset får Bosgårdskommittén och ungdomsledarpriset går till Sofia Theander och Ola Skoogh.

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningar för Örnahallens ombyggnation och nybyggnationen av förskolan Bjälkagården i Torup.

Kommunfullmäktige antar revideringar av det handikappspolitiska programmet. De beslutar också om ett namnbyte av programmet till tillgänglighetspolitiska programmet, eftersom det kommunala handikapprådet har begärt att få byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet.

Hylte kommun har fått särskilda statsbidrag som stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen (43,2 miljoner). Kommunfullmäktige beslutar att finansiera ett åtgärdspaket med inledningsvis 4 miljoner kronor.

En ny motion lämnas till kommunfullmäktige av Stina Isaksson (SD) angående att särbehandling ej ska få förekomma vid anställning.Kontakt