Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunfullmäktige 16 februari

Information om Åtgärdspaketet
Integrationskoordinator Ibrahim Baalbaki informerar om det pågående arbetet med åtgärdspaktetet som antogs under slutet av 2015 med anledning av det ökade antalet migranter.

Inkomna motioner
Motioner som har inkommit tas emot av kommunfullmäktige. 

Avsägelser
Kommunfullmäktige tar emot avsägelser från ledamöter och ersättare som vill avsluta sina politiska uppdrag.

Fyllnadsval
Nya ledamöter och ersättare väljs till de tomma platserna i kommunens nämnder. De avsägelser som avser platser i kommunfullmäktige skickas tillbaka till Länsstyrelsen för omräkning.

Kontakt