Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från fullmäktige 19/11

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 24 november.

Kommunfullmäktige beslutar om justeringar av Mål- och resursplanen, för år 2016-2018. De godkänner nya bidragsnormer för föreningar och de beslutar att ge 500 000 kr i investeringsmedel till samhällsbyggnadsnämnden för iordningställande av vägar och belysning

Kommunfullmäktige beslutar också om ett permanent antagningsstopp för Traineeprogrammet och Vildmarksgymnasiet från och med läsåret 2016/2017. När det gäller friare val av hjälpmedel beslutar fullmäktige att Hylte kommun avstår från att medverka.

Ett motionssvar om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna behandlas på mötet och kommunfullmäktige anser att motionen ska anses besvarad eftersom fullmäktige i mars beslutade om Framtid Hyltes politiska inriktningsdokument och i den är äldres trygghet en av prioriteringarna. I det arbetet kommer dagcentralernas verksamhet och öppettider avhandlas i ett brett perspektiv.

Nya motioner som lämnats in inför kvällens möte:

-Henrik Erlingsson (c) och Karin Åkesson (C) har lämnat in en motion angående utbyggnad av solenergi
-Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om specialkost i kommunal verksamhet
-Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående folkomröstning om flyktingmottagningen i kommunen och en motion angående införande av syskonförtur på förskolan

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum för år 2016:

-Torsdagen 17 mars kl. 18:30
-Torsdagen 28 april kl. 18:30
-Torsdagen 16 juni kl. 17:00
-Torsdagen 20 oktober kl. 18:30
-Torsdagen 24 november kl. 15:00

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena för år 2016 ska annonseras i Hallandsposten och på kommunens hemsida.

Kontakt