Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 9 december

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publicerades efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna budgetutfallsprognos 11 månader till kommunstyrelsen.

Bidragsbelopp och interkommunala priser
Barn- och ungdomsnämnden fastställde interkommunala priser för Hyltes Gymnasieskola och bidragsbelopp till förskolan.


Kontakt