Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämnden 22 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna prognos 5 månader till kommunstyrelsen.

Nytt namn för Örnaskolans låg- och mellanstadium
Barn- och ungdomsnämnden antog ett förslag från barn- och ungdomskontoret om hur elever och personal på Örnaskolans låg- och mellanstadium tillsammans kan ta fram ett nytt namn på skolan.

Revisionens rapport
Vid mötet överlämnades en rapport till nämnden, skriven på uppdrag av kommunens revisorer, som handlar om hanteringen av orosanmälningar gällande barn och unga i socialtjänsten.

Kontakt