Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från arbets- och näringslivsnämndens sammanträde 4 november

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publicerades efter justering.

Lokala brottsförebyggande rådet
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att godkänna förslag till reglemente för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) som senare ska antas av kommunfullmäktige.

Serviceåtaganden för 2016
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade om nya serviceåtaganden för 2016.


Kontakt