Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från arbets- och näringslivsnämndens sammanträde 2 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.


Åtgärdsp​aket

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 om ett åtgärdspaket utifrån det särskilda statsbidrag som ges som stöd till kommuner att hantera den rådande flyktingsituationen. Åtgärdspaketet omfattar inledningsvis 4 miljoner kronor för 2016 och är indelat i olika programområden.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att lämna bland annat följande synpunkter till kommunstyrelsen:

  • Skapa 45 praktikplatser inom kommunala verksamheter
  • Sysselsättningsprojekt för ungdomar 18-29 år
  • Rekrytera central koordinator, kommunikatör och ekonom för integration
  • Etablera "En väg in"
  • Inrätta en tjänst som enhetschef för arbetsmarknadsfrågorna
  • Tillfällig utökning av investeringsbidrag till föreningar

Kontakt