Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från arbets- och näringslivsnämndens sammanträde 10 december

Nedan följer en kort sammanfattning från torsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Näringslivsprogram
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta  Näringslivsprogram för Hylte kommun.

Julpeng till barnfamiljer inom socialtjänsten
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att under december månad införa en julpeng på 500 kr per barn för barnfamiljer som är aktuella inom socialtjänsten.

Kontakt