Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning barn- och ungdomsnämnden 19 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi / kvalitet 2016
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att godkänna prognosen efter nio månader. 

Resultat- och ekonomisk plan
Vid sammanträdet beslutades Resultat- och ekonomisk plan för barn- och ungdomsnämnden.

Reglementen
Barn- och ungdomsnämnden ställde sig bakom reglemente för barn- och ungdomsnämnden och skickade det vidare till kommunstyrelsen för antagande.

Kontakt