Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 3 september 2020

Gårdagens sammanträde var det första att webbsändas via strömningstjänsten Youtube.

Revidering av reglemente för krisledningsnämnd
Reglemente för kommunens krisledningsnämnd ses över varje ny mandatperiod. Vid den aktuella översynen har några mindre justeringar gjorts i paragraf 1 och 3. Ändringarna är gjorda för att tydliggöra att reglementet för krisledningsnämnden endast tillämpas i fredstid och att kommunstyrelsen har ledningsansvar vid höjd beredskap.

Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar för kapitalkostnader. Tidigare har nämnderna fått kompensation i sin ram för ökade kapitalkostnader och ökade hyror på grund av ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir beslutad. Detta har medfört att vissa nämnder haft budget för något som i realiteten inte har blivit genomfört under budgetåret. För bättre styrning på kapitalkostnader kompenseras nämnderna för de investeringar som är slutförda och därmed aktiverade. Samma gäller för ökad hyra på grund av investeringar. Nämnderna blir kompenserade under året när nya investeringar är genomförda.

Behandlade motioner
Motion om att premiera elever med goda resultat
Motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid
Motion angående införande av etableringslån

Återremitterade motioner
Motion om huskurage

Inkomna motioner
Motion om införande av syskonförtur
Motion om policy för närproducerad mat
Motion om policy för mat vid konferenser och catering i kommunens regi

Besvarade interpellationer
Interpellation angående hyresbidrag

Kontakt