Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 12 mars 2020

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om kommunen. Ärenden som beslutas i kommunfullmäktige har tidigare förberetts i kommunstyrelsen och andra nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande gav information gällande kommunens arbete med coronaviruset (covid-19), aktuell information finns på kommunens webbplats hylte.se, som också uppdateras löpande.

Kommunfullmäktige fattade sedan beslut gällande ombudgeteringar för 2019-års investeringar och justeringar i budgetprocessen. I båda fall beslutade kommunsfullmäktige enligt kommunstyrelsens beslut, vilket i den senare frågan betyder att budgetbeslut i fortsättningen kommer att tas i november istället för i juni.

Under sammanträdet besvarades även tre motioner som handlade om solceller till kommunens fastigheter, vattenavgifter och mikroplaster. Åtta huvudmän till Södra Hestra Sparbank valdes, enligt valberedningens förslag, och tre interpellationer besvarades.

Kontakt