Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 10 december 2020

Gårdagens sammanträde webbsändes på kommunens webb hylte.se och kan ses även i efterhand.

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021–2024 Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade om budget för perioden 2021-2024.

Redovisning av partistöd 2019
Kommunfullmäktige tog del av en sammanställning av redovisade partistöd för 2019 och beslutade att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd för 2021. Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd senast 30 juni för att få bidrag för kommande år. Redovisningarna sammanställs sedan av kommunledningskontoret.

Avräkning barn- och elevantal 2020
Avstämningen för vår- och hösttermin visar en minskning avseende befolkningen i grundskoleålder och en ökning av barn i förskoleålder jämfört med volymberäkningarna som gjordes inför REP 2020.

Besvarade interpellationer
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål
Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar

Inkomna interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i Gästabudsparken i Torup

Besvarade motioner
Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT-resurser
Svar på motion angående att häva övertids- och anställningsstoppet

Inkomna motioner
Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel.
Motion om byggnation i trä, Parkstaden.
Motion Tillgängliga badplatser

Kontakt