Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av fullmäktige 9/3

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Fullmäktige inleds med ombudgeteringar av investeringar på ca 20,8 miljoner från 2016, för att sedan besluta om prioriterade investeringar för perioden 2018-2020. För år 2018 beslutas om investeringar för ca 61 miljoner.

Fullmäktige antar också under kvällen en miljöpolicy samt riktlinjer för kurser, konferenser och representation.

Fullmäktige fick ta del av motionssvar angående kameraövervakning på offentlig plats och privat plats samt motionssvar om gode man och förvaltare och kommunens ansvar i det som kommunen har som skyldighet att sköta och bevaka från Finn Dahl (-), båda motionerna avslog av fullmäktige. Stina Isaksson (SD) motion angående invandringen avslogs också.

Micael Arnströms (S) motion om att Hylte kommun ska erbjuda heltidsarbete godkänns av fullmäktige.

Inkomna motioner
Anna Roos (C) har lämnat in en motion angående nyproduktion av lägenheter gamla real.


Kontakt