Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning arbets- och näringslivsnämndens sammanträde 21 september

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att godkänna delårsbokslutet. 

Bidragsansökan Ung Företagsamhet
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att utöka bidraget till Ung Företagsamhet.

Fördelningsmodell bidrag till pensionärsföreningar
Från 2018 kommer en fördelningsmodell av bidrag till pensionärsföreningar att användas där fördelningen baseras på antalet aktiviteter.

Kontakt