Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning arbets- och näringslivsnämnden 19 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens möte med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet Öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Utökat anslag konstgräs Örnvallen
Kostnaderna för anläggandet av en ny konstgräsplan på Örnvallen i Hyltebruk har visat sig bli högre än beräknat. Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att återremittera ärendet för komplettering.

Resultat- och ekonomisk plan - detaljbudget
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att anta detaljbudgeten den 15 december eftersom förutsättningarna för detaljbudgeten kan komma att förändras i samband med kommunfullmäktiges budgetjusteringstillfälle den 24 november.

Kulturpris 2016
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade vem som får årets kulturpris. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges möte i november.

Ungdosmledarpris 2016
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade vem som får årets ungdomsledarpris. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges möte i november.

Reglemente

Arbets- och näringslivsnämnden ställde sig bakom reglementet för nämnden och skickar det vidare till kommunfullmäktige för antagande.


Kontakt