Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 14 april

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet Pdf, 166.3 kB. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Ekonomisk uppföljning till och med mars 2015. Samhällsbyggnadskontoret informerar om ett prognostiserat underskott på ca 750 000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att de tagit del av informationen.

Yttrande till Vattenmyndigheten Västerhavet samråd förvaltningsplan 2015-2021
Samhällsbyggnadsnämnden betonade i sitt yttrande att det inte är möjligt att uppnå god ekologisk status på vattendrag som ska vara referensvatten, då dessa inte får kalkas. Skulle myndigheten ändra sig när det gäller till exempel Lillån så är kommunen beredd att börja kalka.

Yttrande på samråd för fördjupad översiktsplan för södra och norra kusten - Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden betonade i sitt yttrande det gemensamma intresset gällande landsbyggsutveckling och behovet av kollektiva förbindelser mellan Falkenberg och Hylte.

Detaljplan för Skogsgård 1:10
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Skogsgård 1:10


Kontakt