Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från omsorgsnämnden 19 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

MRP

Omsorgsnämnden antog förslaget till mål- och resursplan 2016-2018 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden beräknar kunna fullfölja åtagandena inom tilldelad ram 2016.

Behov av nya lokaler på korttidsboende, LSS

Korttidsvistelse för barn- och ungdom enligt LSS ökar i omfattning och nuvarande lokaler är för små. Lokalerna är inte handikappanpassade och det resulterar i en dålig arbetsmiljö för medarbetarna. Omsorgsnämnden ställde sig bakom omsorgschefens beslut om givet uppdrag till Hyltebostäder.

Information/studiebesök

Nämnden inledde sitt möte med ett besök på kommunens nya trygghetsboende och på eftermiddagen presenterade sig personal från omsorgskontorets avdelning för support och service.

Kontakt