Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från omsorgsnämnden 18 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutade på sitt möte att de tagit del av den ekonomiska redovisningen och ger omsorgskontoret i uppdrag att utveckla en metod för resursfördelning samt optimal samordning av tillsvidareanställda och vikarier. Metoden ska stärka omsorgstagarens kvalitetsupplevelse och ska utgå från omsorgstagararens behov.  Dessa åtgärder kommer på sikt att bidra till en än mer effektiv verksamhet och är en del i nämndens handlingsplan för att få ekonomin i balans.

Metoden ska ta hänsyn till:

  • Förslag till ny styrmodell med fokus på resultatstyrning
  • Kvalitetssäkring av det personcentrerade omsorgsarbetet
  • Stärk rättsäkerhet och trygghet för omsorgstagaren
  • Rätt till heltid

Information
Nämnden fick information från enhetscheferna Gunilla Lundberg och Mona Adolfsson om deras verksamheter inom kommunrehab och sjuksköterskeorganisationen


Kontakt