Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från omsorgsnämnden 15 januari

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Under omsorgsnämndens första möte denna mandatperiod genomfördes diverse val.

Val av arbetsutskott

Omsorgsnämndens uppgift var att välja tre ordinarie och tre ersättare till sitt arbetsutskott. Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas av omsorgsnämnden och att besluta om bland annat individärenden.

Omsorgsnämnden valde Gunnel Johansson (S), Leif Smith (S) och Tommy Edenholm (KV) till ordinare i omsorgsnämndens arbetsutskott och Agneta Johansson (FP) Wiveca Norén (SPI) och Harri Kytöharju (KV) som ersättare.

Val av representanter till kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett referensorgan till kommunens nämnder och består av förtroendevalda personer från nämnderna och utsedda personer från olika handikapporganisationer i kommunen.

Omsorgsnämnden valde Wiveca Norén (SPI) till ledamot och Dorothea Nilsson (M) till ersättare.

Val av representanter till lokala folkhälsorådet

Lokala folkhälsorådet har som uppgift att gemensamt samordna folkhälsoaspekten. Rådet är inget beslutande organ utan ett beredningsorgan,

Omsorgsnämnden valde Gunnel Johansson och Dorothea Nilsson som representanter.Kontakt