Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från omsorgsnämnden 12 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Bokslut 2014
Bokslutet visar en positiv avvikelse om 1157 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekompensation om 2039 tkr.

Patientsäkerhetsberättelse 2014        
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren under föregående år arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i våren. Omsorgsnämnden beslutade att anta patientsäkerhetsberättelsen som sin egen.

Information
Under mötet fick omsorgsnämnden information om framtidens hemsjukvård och Hylte kommuns resultat i öppna jämförelser.

Kontakt