Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från fullmäktige 29/4

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Kommunfullmäktige inleddes med att SM-vinnaren i pingis flickor-13, Jenny Edvinsson, uppvaktades. Därefter presenterade kommunens utvecklingsstrateg Anders Dryselius arbetet med en ny budgetprocess för Hylte kommun.

Uppföljning och redovisning av Hylte kommuns årsredovisning 2014
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen som visar att Hylte kommuns resultat 2014 uppgick till 11,8 mkr, jämfört med 2013 en förbättring med 6,2 mkr. Den största förklaringen till den positiva avvikelsen är att nämnderna redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på motsvarande 7 miljoner kr.

Motionssvar
Jerzy Golowkin (SD) har lämnat en motion angående invandring och mottagande av flyktingar. I motionen föreslås att alla beslut rörande flyktingar och invandring i alla dess former endast får tas av fullmäktige eftersom frågorna är av principiell beskaffenhet. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Inkomna motioner
Anna Roos (C) har lämnat in en motion angående förutsättningar för odlingslotter.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om tillstånd för tiggeri i Hylte kommun


Kontakt