Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från fullmäktige 1/10

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 7 oktober.

Delårsbokslut 2015
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Begäran om investeringsmedel för hiss på Torups skola
Kommunfullmäktige beviljar 1 500 000 till en ny hiss på Torups skola.

Tilläggsanslag utökning elevantal grundskola
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta ansökan om tilläggsanslag i avvaktan på kommande 9 månaders prognos.

IUC - Industriellt utvecklingscenter
Kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun går med som delägare i IUC Halland AB. 

Biblioteksplan 2014-2017
Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen.

Begäran om namnbyte till kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktige godkänner namnbytet som ska träda i kraft den 1 januari 2016.


Kontakt