Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 17 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna prognos 5 månader till Kommunstyrelsen. Nämnden tog också del av närmare uppföljning och särredovisning av interna och externa gymnasiekostnader.

Utredning om utökning av förskolelokaler
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar och eventuella hyreskostnader att starta 1-2 avdelningar under hösten, för att tillfälligt täcka barnomsorgsbehovet i väntan på nybyggnation på Sörgården.

Kontakt