Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 14 januari

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Under barn- och ungdomsnämndens första möte denna mandatperiod genomfördes diverse val.

Val av arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens uppgift var att välja tre ordinarie och tre ersättare till sitt arbetsutskott. Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas av barn- och ungdomsnämnden samt att besluta om bland annat individärenden.

Val av representanter till kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett referensorgan till kommunens nämnder och består av förtroendevalda personer från nämnderna och utsedda personer från olika handikapporganisationer i kommunen.

Val av representanter till lokala folkhälsorådet

Lokala folkhälsorådet har som uppgift att gemensamt samordna folkhälsoaspekten. Rådet är inget beslutande organ utan ett beredningsorgan.

Kontakt