Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Så här arbetar Hylte kommun i kris – Stabschefen berättar

Den här veckan är det krisberedskapsvecka i hela landet. Krisarbetet med anledning av pandemin har pågått i Hylte kommun sedan mars månad. Vi bad stabschef Therése Reuter att berätta om vad det innebär att kommunen går upp i krisorganisation och vad staben gör.

Vad innebär det att organisationen går i stabsläge?
– Vid en kris eller en extraordinär händelse har kommunen möjlighet att lägga in en extra växel för att stötta upp organisationen i de frågeställningar som en kris kan medföra. Det innebär att man har en krisledningsgrupp som styr arbetet, den består då av kommunchef och kontorschefer. I den processen kan man även välja att aktivera en krisledningsnämnd, som är politisk, och en krisledningsstab med representanter från de olika kontoren.

Vad gör krisledningsstaben?
– Krisledningsstaben får uppdrag från krisledningsgruppen och ska vid behov hjälpa till att leda och samordna det operativa arbetet i krisen. Staben ska också kunna samordna aktörer och resurser inom kommunens geografiska område.

Hur länge har kommunen arbetat i krisledningsstab?
– Staben kallades samman till ett första möte den 23 mars efter att krisledningsgruppen, som varit igång sedan den 12 mars, såg att det fanns ett behov i organisationen att samverka över verksamhetsgränserna i frågor gällande covid-19

Varför bestämmer man sig för att starta upp en krisledningsstab?
– I en kris måste många verksamheter arbeta tillsammans. Stabsarbetet går ut på att samla nyckelpersoner och kunskap på en plats, arbeta effektivt och avlasta, hjälpa och stödja kommunens alla verksamheter. Uppdraget är att bereda underlag och förslag till beslut till krisledningsgruppen. Staben kan också agera på egen hand på fattade beslut och se till att dem genomförs, eller lyfta upp egna behov och frågor till krisledningsgruppen. Arbetet görs för att kommunen ska ha en god beredskap för effekterna av krisen på både kort och lång sikt.

Vem styr stabens arbete?
– Det gör jag, i egenskap av stabschef, tillsammans med min ställföreträdare Mikael Andersson, ställföreträdande räddningschef. Vi hörs vid dagligen och arbetar nära för att lätt kunna stötta upp varandra eller ta vid om en av oss skulle behövas ersättas.

Hur ofta träffas staben?
– I början av coronakrisen träffades vi i staben varje dag för att få kontroll över situationen och klargöra, analysera och prioritera vad som behövde göras. Behovet av antalet träffar har sedan minskat och vi arbetar nu mer i mindre team där varje arbetslag lägger upp sitt arbete för att sedan vid två gånger i veckan träffas för att gå genom hur vi ligger till.

Vilken typ av frågor har ni hanterat?
– I staben har vi hanterat både större och mindre frågor. Allt eftersom Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer och bestämmelser så har arbetet i staben fyllts på. Avrådan och därefter besöksförbud till våra särskilda boenden var en tidig åtgärd som skulle kommuniceras och hanteras. Vi arbetade med det åtgärdspaket för att stötta vårt lokala näringsliv som beslutades av kommunledningen. Vi har arbetat med att ge förutsättningar för fysisk distansiering på arbetsplatsen och i våra allmänna lokaler, detta genom bland annat ommöbleringar, flytt av personal till andra lokaler, omplanering av lunchtider, möjliggörande för digitala möten och distansarbete osv. Staben har också stöttat upp i större frågor som planering inför en eventuell skolstängning, likaså i arbetet med att säkerställa skyddsutrustning och bemanning inom exempelvis omsorgen och andra samhällsviktiga verksamheter vid en större smitta i samhället. Internt har staben varit med och planerat frivillig tillfällig tjänstgöring av personal från andra verksamheter in till omsorgens verksamhet. Det har även publicerats en e-tjänst ut mot allmänheten där man kan söka extratjänster med anledning av covid-19 .

– Dessutom ska vi omvärldsbevaka och samla in information om situationen ute i verksamheterna för att snabbt kunna sätta in åtgärder om det skulle behövas. Det handlar även om att ha kontakt med Länsstyrelsen, Region Halland, Polisen och andra viktiga aktörer för att få en gemensam lägesbild av situationen både i Hylte kommun, regionen och nationellt.

Vilka frågor är mest aktuella nu?
– Just nu ser vi över möjligheten att ta in extrapersonal till omsorgen från den e-tjänst vi har ute, vi arbetar med arbetsrättsliga frågor och med digitala mötesplatser. Många frågor kvarstår att arbeta med men vi har gått in i ett annat läge. Mycket är planerat inför ett eventuell kritiskt läge, nu handlar det om att arbeta för att organisationen och alla våra medmänniskor ute i samhället ska orka hålla ut och hålla på alla restriktioner och förstå värdet av dem så vi förhoppningsvis inte behöver hamna i en kritisk situation.

Hur länge ska kommunen arbeta i stab?
– Så länge det finns ett behov av en stab och en funktion att fylla. Som det är just nu så verkar situationen i Halland vara under kontroll men vi får inte slappna av, läget kan förändras snabbt.

Kan man som kommuninvånare kontakta staben?
– Staben är en del av kommunens organisation, och har man frågor eller information till staben kan man vända sig till kontaktcenter som vidareförmedlar frågan eller informationen till staben.

Vad kan kommuninvånare göra själva för att hjälpa till i den rådande situationen?
– Vad som är viktigt just nu är att du som kommuninvånare håller dig uppdaterad med senaste nytt från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Med aktuell och rätt information skyddar du dig själv och andra. Ta gärna del av information som finns på kommunens eller andra myndigheters hemsidor, men överkonsumera inte nyheter så att du själv blir orolig. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att minska oro och felaktig information, och vi behöver hjälpas åt för orka ta oss genom det här. Håll i, håll ut!

Therése Reuter

Therése Reuter är stabschef under det pågående arbetet med coronaepidemin.

Kontakt