Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Robot och stadsflödet i fokus på föreläsning om framtidens samhälle

Robot AV1

Under vecka 12 hänger Hylte kommun med övriga Europa och uppmärksammar eventet All Digital week! På digitaliseringsveckan var Atea och Effectsoft på besök för att prata och ge exempel på hur kommun, näringsliv och samhälle kan dra nytta av digital teknik för att göra vardagen enklare för människor.

Nicklas Wirén säljare på Effectsoft och Christer Strand, specialistsäljare på Atea föreläste om tre goda exempel var kopplat till digitaliseringens påverkan och framtid för samhället. Allt ifrån att analysera hur människor använder sig av kommunens platser och tjänster till hur man kan med hjälp av en mobiltelefon styra och göra förebyggande åtgärder. Som till exempel batteribyten, signalfel i trafikljus eller underlätta kontrollen av markfordon på flygplatser. Nedanför kan du läsa om några av de digitala exemplen som togs upp under föreläsningen.

Robotar som ett hjälpmedel för barn med sjukdom

Atea har som underleverantör tillsammans med norska företaget No Isolation i sammarbete med Barncancerfonden introducerat roboten AV1. Genom roboten har den drabbade eleven möjligheten att delta i undervisningen från sitt eget hem utan att missa något. Roboten placeras i klassrummet och med hjälp av kamera och ljudupptagning kan man både se och höra samt integrera med klassen och lärare. På så sätt slipper eleven missa lektioner samt komma efter i sitt skolarbete. Eleven kan fortfarande känna en delaktighet och tappar inte det sociala nätverket.

Vare sig det handlar om lässvårigheter eller hindret att delta på grund av allvarlig sjukdom så kan digitala förutsättningar och verktyg göra en stor skillnad och ge ett hjälpande stöd för elever, lärare, föräldrar och skolan i sig. En nationell digitalstrategi har tagits fram av Skolverket och målet är att alla innan år 2022 ska ha en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg inom skolan berättar Christer Strand.

Besöksflöden i stadsmiljö

Genom olika accesspunkter i stadskärnan går det att studera befolkningens rörelse och öka förståelsen för stadsflödet på en digital nivå. All information som hämtas in är helt anonymiserad och kan analyseras för att se olika mönster och beteende. På sätt går det att anpassa och göra återgärder som gynnar både befolkningen, staden och organisationers säkerhet samt upplevelse förklarar Nicklas Wirén.

Användningen och möjligheterna med projektet FLOW finns inom många områden. Den kan användas för att se hur invånarna reagerar och agerar vid till exempel en krishändelse eller olycka. Konceptet ger också polisen och räddningstjänsten en möjlighet att snabbt vara på plats på drabbade områden och läsa av var den största faran är. Med verktyget kan man även följa olika trender, utveckla näringslivet, göra uppföljning på hur större event i staden har fungerat och analysera i hälsosyfte hur staden och människorna mår. 

Screeningssystem för att upptäcka lässvårigheter

Med hjälp av en digital screeningsmetod går det på ett effektivt sätt att undersöka och upptäcka lässvårigheter i ett tidigt skede i skolan. Eleven får läsa ett antal meningar på en datoskärm och får sedan svara på några korta frågor. Lexplore som verktyget heter läser av elevens ögonrörelser. Informationen analyseras och presenteras sedan för läraren som kan göra en bedömning, och tilldela rätt resurser samt hjälp till eleven. En process som vanligtvis kan ta upp till 5 veckor går nu istället att göra på 2-3 minuter där du får konkreta svar. Sen kan man följa upp läsutvecklingen digitalt hos eleverna under flera perioder säger Christer Strand.

Kontakt