Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ris och ros efter skolinspektionens tillsyn

Igår presenterade skolinspektionen sin rapport för barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott efter höstens tillsyn av utbildningen i Hylte kommun.

Under dagens presentation inledde skolinspektionens utredare Johans Asp med att berätta att skolinspektionens uppdrag är att granska och att visa på där det finns brister men de ville också passa på att berömma det engagemang de mött ute i organisationen.

-Vi har mött ett stort engagemang hos kommunens personal och vi ser att skolorna har inlett ett gott kvalitetsarbete som glimmar till riktigt ordentligt ibland. Det är glädjande för det innebär att det finns en god förutsättning för en fortsatt utveckling.

Brist på förskoleplatser

Det Hylte kommun får kritik för kan samlas under fem rubriker. Ett av dem är bristen på förskoleplatser, kommunen lyckas inte erbjuda plats inom de fyra månader som är lagstadgade. När inspektionen genomfördes i september var det 40 barn som inte fått plats inom de föreskrivna fyra månaderna, idag är den siffran 22 barn. Kommunen får även kritik för att elevhälsans arbete inom skolan inriktar sig på akuta insatser. Det saknas resurser för ett långsiktigt förebyggande arbete med exempelvis skolornas värdegrunds arbete, dialogen om tobak och alkohol och jämställdhet.

Studiehandledning på modermålet

Frågan om studiehandling på modermålet tas också upp. Man ifrågasätter även den långa väntetiden för SFI. - Vi har sett att man inom grundskolan i kommunen tagit upp detta och kommit igång på ett föredömligt sätt, vi har mött ett starkt engagemang hos rektorer och personal. Däremot brister det inom gymnasieskolan i Hylte kommun, liksom i övriga Sverige. Gymnasieskolan har inte lyckats få till studiehandledning på alla de språk som behövs, säger Johan Asp.

Kommunens grundsärskola och fritidshem får tummen upp.

-Eleverna får sina behov väl tillgodosedda på ett proffsigt sätt, vi har ingen kritik att framföra där.

Systematiskt kvalitetsarbete

Som sista punkt i sin kritik lyfter skolinspektionen det systematiska kvalitetsarbetet. Hylte kommun, som huvudman, behöver bli bättre på systematisk resultatuppföljning. Den ska ske kontinuerligt och systematiskt, den ska utgå från nationella mål och ligga till grund för utvecklingsåtgärder.

-Man måste ställa sig frågan: Hur går det? Och sedan analysera vad som orsakar och påverkar elevernas resultat. Utifrån denna analys behöver utvecklingsåtgärder planeras och genomföras, säger Johans Asp.

Samsyn

Maria Hedin (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden, berättar att det systematiska kvalitetsarbetet är igång och översynen av ledningsorganisationen presenterades igår.

- Vi har jobbat med att ta fram rutiner för vårt systematiska kvalitetsarbete under förra året och de håller nu på att implementeras ute i verksamheterna, det är en process som tid. I höstas initierade vi också en utredning där vi ville ta reda på hur det pedagogiska ledarskapet kan stärkas och den administrativa bördan minskas. Den utredningen är klar och vi kommer nu att lyfta frågan i nämnden och titta på de förslag som tagits fram.

- Många av de brister som skolinspektionen pekar på jobbar vi redan med. Det har sett det vi ser och deras påpekanden visar att vi är på rätt väg. Nu ska vi analysera kritiken och se vad vi behöver åtgärda ytterligare.

Kontakt