Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Rapport med möjliga åtgärder mot budgetunderskott presenteras idag

Idag presenterar revisionsbyrån EY den rapport som kommunstyrelsen beställde i höstas med anledning av Barn- och ungdomsnämndens (BUN) prognostiserade budgetunderskott.
I rapportern lyfts nedläggning av enheter, minskning av personal och ett antal andra möjliga åtgärder för att minska kostnaderna.
Den här rapporten är inget färdigt förslag till åtgärder utan bara ett underlag, ett komplement, för det arbete som redan har påbörjats, säger kommundirektör Per Borg.

Rapporten presenteras under förmiddagen för Kommunstyrelsen och Barn- och ungdomsnämnden och sedan under eftermiddagen för Barn- och ungdomskontorets ledning, fackföreningarnas representanter och Kommunledningsgruppen.
Kommundirektör Per Borg berättar att Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och ska agera om de inte håller sina budgetar. Det är därför de har beställt rapporten som nu ska lämnas över till Barn- och ungdomsnämnden som ett komplement till det pågående arbetet.
– Rapporten handlar om ekonomi i balans och innehåller olika åtgärder som kan genomföras för att få en ekonomi i balans inom de kommande två åren. Den ger Barn- och ungdomsnämnden ett underlag att arbeta vidare ifrån för att ta fram de åtgärder nämnden anser lämpliga. Den här rapporten är alltså inget färdigt förslag till åtgärder utan bara ett underlag, ett komplement, för det arbete som redan har påbörjats med att få Barn- och ungdomsnämndens budget i balans senast 2021, säger Per Borg.

I rapporten lyfts nedläggning av enheter, minskning av personal och andra möjliga åtgärder för att minska kostnaderna. Ann-Christin Johansson, barn- och ungdomschef, säger att budgetarbetet pågått sedan våren 2018. Det råder inköps- och anställningsstopp och en viss minskning av personalstyrkan har redan inletts. Vilka ytterligare besparingsåtgärder som kommer är ett politiskt beslut.
– Först i slutet av februari, när nämnden har fattat beslut för vad som ska göras under 2019, kan vi börja arbeta med de åtgärderna, säger hon.

Under senare år har Hylte kommuns skolor och förskolor växt väldigt snabbt, Barn- och ungdomskontoret har idag ungefär 200 medarbetare fler än 2013.
– Vi har varit tvungna att utöka verksamheten rejält för att klara av situationen med ökat barn- och elevunderlag, vilket till viss del har finansierats av statsbidrag. Nu börjar statsbidragen minska samtidigt som antalet barn och elever sjunker, då måste vi också krympa organisationen för att möta budget, säger Per Borg.

Förslag på åtgärder för 2019 tas fram av Barn- och ungdomsnämnden under den kommande månaden och beslutas den 26 februari. Sedan kommer de även ta fram förslag inför budgeten för 2020.

Kontakt