Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Projekt om förbättrad inomhusmiljö för elever och personal i skolan

Många skolor har idag en bra inomhusmiljö. Men på flera skolor krävs att man ökar ansträngningarna för att uppfylla de regler och rekommendationer som gäller. Därför deltar vi på bygg- och miljöenheten i Hylte kommun i ett projekt om tillsyn av inomhusmiljön i skolan. Målet är en bättre inomhusmiljö för eleverna i kommunens skolor.

Folkhälsomyndigheten driver tillsynsprojektet på nationell nivå och totalt deltar 228 kommuner. Själva tillsynen i skolorna i kommunen utförs av oss på bygg- och miljöenheten och berör grund- och gymnasieskolor. Syftet med tillsynen är att kontrollera att skolorna lever upp till de regler och rekommendationer som finns, främst vad gäller städning och ventilation. Tillsynen i projektet kommer att ske under perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015.

Två parallella tillsynsprojekt

Folkhälsomyndigheten driver det nationella tillsynsprojektet med utgångspunkt i miljöbalken – den lag som reglerar elevernas skolmiljö. Samtidigt genomför Arbetsmiljöverket en stor tillsynsinsats i skolan 2013–2016. Arbetsmiljöverkets tillsyn utgår från arbetsmiljölagstiftningen, som gäller parallellt med miljöbalken, och deras projekt är inriktat på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De två myndigheterna samarbetar kring de rekommendationer och tillsynsvägledningar som de tar fram om ventilation och städning i skolor.

Projekten förväntas gemensamt leda till att inomhusmiljön och arbetsmiljön för elever och personal i landets skolor blir bättre. För de som driver skolor är det bra att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollen enligt miljöbalken.

Vill du läsa mer om projektet finns övergripande information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt