Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Projektet Integration Halland gav nyanlända en bra start

Ett initiativ från Hylte kommun ledde hösten 2015 till starten av det länsomfattande projektet Integration Halland. När detta nu avslutas har nya arbetsförberedande kurser utvecklats och samarbetet mellan berörda aktörer ökat betydligt. De nyanländas väg till jobb och studier har kortats.

Syftet med Integration Halland var att komplettera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända. I varje kommun prövades därför nya kurser och aktiviteter, med nytt innehåll och med nya metoder, utifrån de lokala behoven. 15 kurser startades, varav merparten blev bestående. Totalt hade dessa 1 600 deltagare.

Större kursutbud med breddat innehåll

Svenska normer och värderingar, arbetsmarknadens skrivna och oskrivna regler samt hälsoutveckling är några exempel på kursinnehåll. De nyanlända har dessutom fått stöd i att sätta upp framtidsmål och i att förbättra sin hälsa inför kommande utbildning och arbete. Deras förutsättningar har förbättrats på en rad olika sätt genom Integration Hallands aktiviteter.

Det nya kursinnehållet och de nya arbetsmetoderna har varit framgångsrika och drivs nu vidare i kommunernas ordinarie arbetsmarknadsinsatser.

Ökad regional samverkan på arbetsmarknadsområdet

Integration Halland har också haft uppgiften att bygga nya samarbeten för att nå bättre effektivitet i arbetet med nyanlända. Exempelvis har det regionala samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och civilsamhället blivit betydligt bättre.

I de nya samverkansgrupper som har bildats har dessutom erfarenheter och kunskaper från projektet spridits.

Integration Halland har varit ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och drivits av de halländska kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Region Halland.

Läs mer om Integration Halland Öppnas i nytt fönster. och om projektets resultat Öppnas i nytt fönster..

Kontakt