Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Premiär för berättelsen om forskningsresultat

Introduktionsföreläsning om forskningscirklar i Kråkbergskolans entréhall som även används som samlingssal med sittyta i den stora trappan som leder till plan två.

I ett år har en grupp förstelärare och rektorer på Hylte kommuns skolor bedrivit aktionsforskning på vetenskaplig grund. Man har valt ut en frågeställning och sedan granskat hur den egna undervisningen påverkar elevens inlärning. Förra veckan genomfördes ett första spridningsseminarium med syfte att dela med sig av erfarenheterna till kollegor och inbjudna gäster från andra kommuner som vill ta del av arbetet i Hylte kommun.

Det har gått ett år sedan en grupp med förste lärare och rektorer i Hylte kommun började arbeta i forskningscirklar runt om i kommunens skolor. Gruppen med ett 30-tal deltagare var först ut. Syftet var att lära sig en vetenskaplig metod för att granska den egna praktiken och hur se hur den påverkar elevens resultat.

- Det handlar om ett förhållningssätt och arbetssätt där vi enskild och tillsammans analyserar elevernas resultat och utifrån detta utvecklar vår undervisningspraktik, berättar Stigert Petersson, barn- och ungdomschef, som initierat arbetet och även deltagit i de första forskningscirklarna.

Varje grupp har valt 5-6 frågeställningar att forska kring, exempelvis; Vad får en elev att vilja läsa en bok? På vilket sätt är eleverna aktiva när de löser mattematiska problem i grupp? Hur kan man utveckla nyanlända elevers analysförmåga? På ledningsnivå har man även forskat kring frågor som; Hur kan jag som chef ge min personal större förutsättningar att arbeta efter våra styrdokument?

Ett första seminarium

Förra veckan presenterades resultaten på Kråkbergsskolan i Hyltebruk. Efter en introduktionsföreläsning av Anki Wennergren (docent i pedagogik på Halmstad högskola) samlades kollegor och inbjudna gäster i klassrummen där varje deltagare presenterade sin forskning och resultatet av den. Ida Nilsson Rubin, lärare på Kråkbergsskolan, har forskat kring vad som händer med elevernas strategitänk när de får olika frågetyper som stöttning vid problemlösning i mattematik.

- Det jag bland annat lärt mig som lärare är hur mycket mina frågor påverkar mina elever. Det är viktigt att jag utvecklar mina frågeställningar så att de stödjer eleven och hjälper dem att i sin tur utveckla sina svar. De tycker att man är lite jobbig i början men man ser när de börjar förstå och de blir bättre på att ge utvecklande svar. Jag tänker mer strategiskt nu, säger Ida Nilsson Rubin.

Ny metod för alla skolor

Arbetet i forskningscirklar genomförs i samtliga skolor och förskolor i Hylte kommun. I december 2017 startade nästa grupp, nu bestående av förste lärare, specialpedagoger och förskollärare. Om ett år är det deras tur att presentera resultaten.
- Den grupp som presenterat sina resultat idag kommer att leda forskningscirklar ute på sina enheter. Detta är något som genomförs i alla våra verksamheter. Detta är ett sätt att arbeta med professionsutveckling och skolutveckling på vetenskaplig grund. Ett oerhört spännande arbete som också kopplar till vårt systematiska kvalitetsarbete, säger Stigert Petersson.

Läraren Maria Johansson Arnström delar med sig av sina forskningsresultat till kollegor och inbjudna gäster i ett klassrum på Kråkbergsskolan.

Maria Johansson Arnström, förste lärare på Örnaskolans högstadium, berättar om sina forskningsresultat för kollegor och inbjudna gäster.

Kontakt