Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Plansamråd, Västra Åkralt 1:89 m fl.

Plankarta

Samråd för detaljplan för Västra Åkralt 1:89 m fl. i Hyltebruk pågår under tiden

27 december, 2016 – 6 februari, 2017

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. Handlingarna finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt