Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Plansamråd, Unnaryd 1:49 m.fl.

Plankarta

Plankarta

Samråd för detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl. i Unnaryd pågår under tiden

26 maj – 26 juni, 2016

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret, på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt