Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Plansamråd, Hyltebruks stationshus

Plankarta med illustrationskarta

Samråd för detaljplan för Västra Hylte 1:169 (Stationshuset) i Hyltebruk pågår under tiden

23 juni – 14 juli 2015

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt