Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Plansamråd, Givagård 1:27 m.fl. (Marknadsplasten) i Torup

Plankarta med planbestämmelser

Samråd för detaljplan för Givagård 1:27 m.fl. (Marknadsplasten) i Torup pågår under tiden

28 september – 7 november 2016

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret, på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt