Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

PLANSAMRÅD

Plankarta

Plankarta

Samråd för detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl. (Torup centrum) i Torup pågår under tiden

29 oktober – 26 november 2015

Samrådsmöte måndagen den 16 november 2015, kl 17:00

i Torups skolas matsal, Bosgårdsvägen 12B, Torup

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret, på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid och på biblioteket i Torup. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.  

Kontakt