Hoppa till innehåll Hoppa till meny

PLANSAMRÅD

Samråd för upphävande, del av byggnadsplan 501, Glassbo 1:10 pågår under tiden

4 april – 26 april 2016

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt