Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Pågående och kommande VA-arbeten i Hylte kommun

Torup

Huvudledning för vatten är anlagd på Mossvägen och under länsväg150. Nästkommande arbete är att förlägga en spillvattenledning i länsväg150, från Mossvägen och upp till Klockaregården. För detta arbete krävs tillåtelse att stänga av trafikverkets väg och leda om denna till stor del tunga trafik. Kommunen med underliggande entreprenör väntar på detta tillstånd.

Hyltebruk

På Stenhuggaregatan – Ängsgatan är vi i färd med att ”relina” (täta med insidigt rör) huvudvattenledningen, med åtföljande arbete på serviserna. Beräknas vara klart vecka 15.

Hyltebruk

Gamla Nissastigen är en gammal väg, tidigare i Trafikverkets ägo, som numera tillhör kommunen och som behöver asfalteras om. Därför ser kommunen över installationerna i mark innan denna nödvändiga asfaltering sker. Byggstart tidigast efter vecka 16.

Kontakt