Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-02-22

Översvämmade fastigheter och reningsverk

Flödet i Nissan har skapat stor påverkan på privata fastigheter i området Bexet och Ekenäs runt Färgensjöarna, både fastigheter för permanent boende och fritidshus har drabbats av översvämning. Hylte räddningstjänst och personal från samhällsbyggnadskontoret har under dagen varit på plats för att bistå fastighetsägarna i byggandet av skyddsvallar. Enligt SMHI förväntas vattennivåerna att fortsätta stiga. De hårda vindarna skapar också problem då vattnet trycks upp på land. Fortsatt håra vindar och mer nederbörd väntas måndag till onsdag i form av snöblandat regn.

Hårt tryck på reningsverken

Kommunens VA-beredskap meddelar att läget på reningsverket i Landeryd är under kontroll. Dock påverkar de höga flödena i kommunens vattendrag även pumpstationerna i Kinnared och Rydöbruk.
- Nivån i Landeryd sjunker igen, så det ser bättre ut där. Vi har fem pumpar igång på den utgående ledningen från reningsverket. Däremot har pumpstationerna i Kinnared och Rydöbruk svårt att hinna med allt vatten så där finns en risk för baktryck till lågt belägna fastigheter i området kring reningsverket. Det kan göra att det trycker upp vatten i källaravloppen så rekommendationen är att man håller ett öga på sin fastighet, säger Mattias Andersson, driftingenjör på VA.

Upplysningstelefon öppnar söndag igen

Statkraft höjde tidigare under dagen tappningen från Hylte damm, genom Hyltebruk samhälle, till 71 kubikmeter per sekund. Ytterligare höjning är i nuläget inte aktuellt.

Under dagen har kommunens kontaktcenter öppnat en upplysningslinje dit kommuninvånare kan ringa med eventuella frågor. Telefonen öppnar igen imorgon söndag klockan 10.00 Räddningstjänsten och kommunens VA-beredskap fortsätter att följa väderutvecklingen och bevaka processen i kommunens reningsverk.

Kontakt