Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Örnaskolan övergår till distansundervisning i två veckor

I samråd med Smittskydd Halland har barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun beslutat om att låta Örnaskolan övergå till fjärr/distansundervisning de två inledande veckorna på vårterminen.

Med anledning av det försämrade smittoläget och den epidemiologiska situationen i Halland rekommenderar Smittskydd Halland alla högstadieskolor i länet att inleda vårterminen med två veckors fjärr/distansundervisning. Enligt smittskydd Halland brukar man vid terminsstart se en hastigt ökande spridning av luftvägsvirus, vilket i det rådande läget i Halland inte är önskvärt.

Hylte kommuns barn- och ungdomsnämnd har fattat beslut om att följa rekommendationen. Beslutet om Fjärr/distansundervisning gäller för högstadieelever på Örnaskolan mellan den 11:e och 24:e januari. Elever på låg- och mellanstadiet börjar vårterminen som vanligt. Skolan kommer att skicka ut detaljerad information till samtliga vårdnadshavare för elever på högstadiet idag, torsdag, alternativt imorgon, fredag.

Kontakt