Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Öppet brev till Hylte kommuns medborgare från kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad kommundirektör

Just nu ser inte världen ut som den brukar. Effekterna av det nya coronaviruset märks av i alla länder och så även i Sverige och Hylte kommun. Frågor om bemanning, eventuell stängning av skolor och förskolor samt skyddet av våra äldre och andra utsatta grupper har högsta prioritet i kommunens krisledningsarbete, säger tillförordnad kommundirektören Christer Grähs och kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), som här vill ge en lägesbild av kommunens arbete med att minska smittspridningen och coronavirusets påverkan på samhällsfunktionerna.

Antal konstaterade fall av covid-19 i Sverige var idag, torsdag, över 1400. Region Halland har rapporterat om 50 bekräftade fall i länet, dessa fall har koppling till resor från kända riskområden och det finns enligt smittskyddsenheten på Region Halland ingen känd allmän smittspridning i länet. Symptomen är milda och de kända fallen finns i alla Hallands kommuner, förutom Hylte kommun. Enligt Folkhälsomyndigheten råder det dock en mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och Hylte kommuns krisledningsgrupp förbereder sig därför för en smittspridning även här.

För att minska spridningen och för att underlätta såväl för den enskilde som för kommuner och företag har regeringen fattat olika beslut. Bland annat har man tagit bort karensdagen och kraven på sjukintyg de första två veckorna. Ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 500 personer har införts. Den 19 mars beslutades att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, och utrikesdepartementet avråder nu från icke nödvändiga resor till alla länder. I Hylte kommun beslutade vi i veckan att införa restriktioner för arbetsresor och externa samverkansmöten.
Detta gjorde vi av två anledningar. Dels vill vi minska rörligheten i länet i syfte att minska smittspridningen, dels behöver vi fokusera på det förberedande arbetet och säkerställa att vi har en så god bemanning som möjligt.

Vi ser redan nu att vi har en kraftigt ökad sjukfrånvaro på grund av att våra medarbetare tar sitt ansvar och följer de rekommendationer som ges, både gällande sig själva och gällande sina barn. För att säkerställa bemanningen, framför allt inom vårdyrken, håller vi även på att göra en kompetensöversyn inom organisationen för att se om det finns medarbetare i andra verksamheter som vid behov kan gå in och stötta omsorgsverksamheten. Hylte kommun har även beslutat att häva anställningsstoppet för att på så sätt underlätta för verksamheterna att säkerställa bemanningen.

En fråga som diskuterats mycket, både lokalt och nationellt, är en eventuell stängning av skolor. I veckan rekommenderade regeringen gymnasieskolor, högskolor, universitet, komvux och yrkeshögskolor att övergå till distansutbildning, vilket även Kompetenscentrum i Hyltebruk nu gjort.
Om även förskolor och grundskolor ska stängas är en fråga för Sveriges regering och inget vi kan besluta på lokal nivå. Vi förbereder dock organisationen för en sådan situation.

Vi behöver hjälpas åt

För att minska smittspridningen och för att inte riskera att särskilt utsatta grupper drabbas av coronavirus måste vi alla hjälpas åt. Det gör vi genom att stanna hemma från jobb eller skola om vi är sjuka, vara noga med vår handhygien och att respektera de besöksrestriktioner som har införts på äldreboenden och i vissa andra verksamheter. Sen är det också viktigt att var och en i utsatta målgrupper tar ett eget ansvar i detta och gör vad de kan för att skydda sig själva och andra. Att de exempelvis tar hjälp med att handla eller att göra annat som annars skulle kräva att de utsatte sig för en smittorisk.

Avslutningsvis vill vi säga att vi tillsammans har alla förutsättningar för att ta oss igenom den här prövningen.


Ronny Löfquist och Christer Grähs

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) och tillförordnad kommundirektör Christer Grähs.

Kontakt